Prezes – Katarzyna Dzierżanowska

Członek Zarządu – Joanna Osińska

Członek Zarządu –  Magdalena Dzik-Bogucka

Członek Zarządu –  Aleksandra Waśko

Członek Zarządu – Wojciech Jakubowski

 

Skarbnik – Katarzyna Dzierżanowska, Aleksandra Waśko

Media – Joanna Osińska,  Wojciech Jakubowski, Katarzyna Dzierżanowska