Prezes – Katarzyna Dzierżanowska

Członek zarządu – Joanna Osińska

Członek zarządu –  Aleksandra Waśko

Członek zarządu – Wojciech Jakubowski

Członek zarządu –  Bartosz Leszczyński

Skarbnik – Katarzyna Dzierżanowska, Aleksandra Waśko

Media – Joanna Osińska,  Wojciech Jakubowski, Katarzyna Dzierżanowska