Prezes – Tomasz Becker

Członek zarządu – Katarzyna Dzierżanowska

Członek zarządu – Wojciech Jakubowski

Członek zarządu – Marta Muraszko-Kuźma

Członek zarządu – Joanna Osińska

Skarbnik – Katarzyna Dzierżanowska, Aleksandra Waśko

Media – Joanna Osińska,  Wojciech Jakubowski, Katarzyna Dzierżanowska