Prezes – Joanna Osińska

Członek zarządu – Anita Gałczyńska

Członek zarządu – Wojciech Jakubowski

Członek zarządu – Marta Muraszko-Kuźma

Członek zarządu – Małgorzata Muzalewska

Skarbnik, bibliotekarz – Anita Gałczyńska

Webmaster – Joanna Osińska