dr Arkadiusz Wanat

awanat

Urodził się 1970 roku we Włocławku. Miłością do muzyki zaraził się w scholi „Kyrie” przy włocławskiej bazylice katedralnej WNMP, a podstawową wiedzę muzyczną zgłębiał w diecezjalnym Ośrodku Kształcenia Organistów, który w roku 1986 ukończył dyplomem I st. W roku 1992 rozpoczął naukę na studiach dziennych w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) na kierunku wychowanie muzyczne, gdzie swój warsztat dyrygencki szkolił u prof. Sylwestra Matczaka.

W latach 1996–1999 pobierał prywatne lekcje śpiewu u prof. Roberta Nakonecznego. W roku 2002 rozpoczął równolegle dwa kierunki studiów podyplomowych: podyplomowe studium emisji głosu oraz podyplomowe studium chórmistrzowskie na Wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, które ukończył w roku 2004 z wynikiem bardzo dobrym.

Uczestniczył w wielu sympozjach, warsztatach formach samokształcenia dla dyrygentów w kraju i zagranicą (m.in. w Legnicy, Bydgoszczy, Poznaniu, Amsterdamie). W latach 2000–2006 był chórzystą Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego, w tym czasie otrzymał Medal Uniwersytetu Gdańskiego oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska za osiągnięcia artystyczne chóru akademickiego.

W 2013 roku na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury.

W latach 1999–2000 od podstaw stworzył i prowadził chór w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Od 1 marca 2000 roku objął posady organisty w kościele WNMP Gwiazdy Morza w Sopocie, gdzie założył i prowadził chór mieszany „Pro Anima” oraz chór męski „Canticum Novum”. Od 26 czerwca 2003 r. zainicjował w parafii cykl Musica Sacra – co kilka miesięcy odbywały się koncerty różnych chórów i solistów (m.in. Chóru „Cantores Minores Gedanenses”, Chóru Uniwersytetu Gdańskiego, chóru „Pro Anima” czy chóru „Ganzianella” z Włoch).

Od września 2009 do sierpnia 2012 był dyrygentem Chóru Festiwalowego „Mundus Cantat” oraz współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Mundus Cantat. W roku 2011 otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu za wkład w rozwój kultury miasta.

Latem 2013 roku zorganizował cykl Wakacyjny Festiwal Muzyki Sakralnej w Sopocie. Był również inicjatorem i organizatorem I Festiwalu Wielkanocnej Pieśni Chóralnej w Sopocie (2014).

W okresie 2015–2018 wykładał w Wyższej Szkole Ateneum w Gdańsku. Uczestniczył w pracach rad artystycznych kilku konkursów chóralnych (m.in. Konkursu Pieśni Pasyjnej w Kielnie, Powiatowego Festiwalu Piosenki „Bursztynowe Klucze” w Pucku, VI Ogólnopolskiego Turnieju o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni w Chełmnie, Ogólnopolskiego Konkursu Chórów im. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim, Festiwalu Wielkanocnego w  Sopocie).