prof. Anna Domańska

Dyrygent, chórmistrz i pedagog, profesor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. W 1979 roku ukończyła łódzką Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną na Wydziale Wychowania Muzycznego, Studia Podyplomowe w zakresie muzyki dawnej, oraz kursy mistrzowskie doskonalące warsztat dyrygencki. Od 1993 roku związana z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, a od 2005 roku (od początku jego istnienia) dyrygent Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Podczas 40-letniej działalności chórmistrzowskiej prowadziła wiele zespołów chóralnych, m.in.: Chór mieszany Cantemus, Chór żeński i mieszany Państwowego Liceum Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi, Chór Mieszany Uniwersytetu Łódzkiego, z którymi zdobyła liczne nagrody w kraju i zagranicą, m.in.: dwukrotnie – Srebrny Kamerton, pięciokrotnie – Złoty Kamerton, dwukrotnie – Grand Prix oraz Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej na Ogólnopolskim Konkursie Chórów
w Bydgoszczy, Harfę Eola – nagrodę główną Konkursu Muzyki Dawnej w Kaliszu, Srebrny Medal na Międzynarodowym Festiwalu w Celje w Słowenii.

W 2007 roku uzyskała dwa Srebrne Dyplomy w kategorii muzyka ludowa oraz w kategorii spiritual, gospel, jazz na III Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Mundus Cantat. Podczas X Łódzkiego Festiwalu Chóralnego Cantio Lodziensis w 2007 roku zdobyła I nagrodę w kategorii muzyka rozrywkowa. W 2008 roku uczestniczyła wraz z Chórem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Festiwalu Chóralnym West London Sangerstevne w Londynie, a w 2011 roku w XXV Międzynarodowym Festiwalu Muzycznych Zespołów Uniwersyteckich w Belfort we Francji. W 2012 roku zdobyła Srebrny Dyplom na V Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ohrid w Macedonii oraz Srebrne Pasmo podczas Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Adwentowej i Kolędowej w Pradze.

Odbyła wiele podróży koncertowych do Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Anglii, Szwecji, USA, Słowenii i na Litwę. Przygotowała i poprowadziła koncerty oratoryjne: J. Brahms – Ein deutsches Requiem op. 45, O.  Nicolai – Msza D-dur, G. Pergolesi – Stabat Mater, A. Vivaldi – Gloria, A. Vivaldi – Introdukcja i Gloria, St. Moniuszko – Msza Des-dur, Wł. Korcz –  Oratorium Wielkanocne Woła nas PanW.A. Mozart – Wielka Msza
c-moll
, G. Verdi – Te Deum,  G. Fauré – Requiem d-moll op. 48, M. Sawa –  Stabat Mater,
Ch. Schoenherr – Magnificat, J. Peterson – Kantata Pierwsza kolęda.

Jest recenzentem w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i na tytuł profesora. Juror wielu konkursów chóralnych i dyrygenckich o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym. Od 16 lat współpracuje stale z Międzynarodowym Festiwalem Chóralnym w Badenii – Wirtembergii w Ochsenausen (Niemcy), gdzie wraz z chórzystami i dyrygentami z całego świata przygotowywany jest repertuar muzyki współczesnej i oratoryjnej, prezentowany podczas trasy koncertowej.

W ramach programu Erasmus, jako „visiting professor” prowadziła zajęcia na Uniwersytecie w Rennes (Francja) i Örebro (Szwecja) oraz podczas CHAIN Choir Education Week w Rydze. W ramach współpracy partnerskiej z Uniwersytetem z Giessen w Niemczech, przygotowywała koncerty oratoryjne z uczelnianą orkiestrą i chórem. Prowadzi wykłady w zakresie wykonawstwa dla zespołów i chórów, a także dla instruktorów i dyrygentów podczas warsztatów i spotkań metodycznych. Jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz Rady Artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu Chóralnego Cantio Lodziensis. W latach 1999-2012 była Kierownikiem Katedry Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej. W latach 2006-2008 była koordynatorem regionu łódzkiego Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1993) 2-krotnie Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej I st.(1990, 1993) 5-krotnie Nagrodą Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi, Nagrodą Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Nagrodą I stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony Działacz Kultury w 2001 roku.

W 2014 roku została odznaczona Medalem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz otrzymała nagrodę Miasta Łodzi, za rozwijanie polskiej kultury muzycznej oraz promowanie łódziego środowiska artystycznego.

 

prof. dr hab.  Elżbieta Wtorkowska

Elżbieta Wtorkowska jest profesorem sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. W latach 2012 – 2016 roku pełniła funkcję dziekana Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Aktualnie jest kierownikiem Katedry Muzyki Kościelnej. Pracuje również w Instytucie Społeczno-Artystycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.J.Grodka w Sanoku. Jest wykładowcą oraz  kierownikiem naukowym na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu  w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz jest konsultantem wokalnym Chóru „Opera Nova” w Bydgoszczy.

Ponadto od 1993 roku jest wykładowcą na Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w ramach Polonijnej Akademii Chóralnej w Koszalinie, gdzie od 2002 roku prowadzi Chór Dyrygentów Polonijnych „Ojczyzna”. Dla dyrygentów chórów polskich prowadziła seminaria i warsztaty chóralne na Białorusi (1996-2005), Ukrainie (1998-2008), Litwie (2003-2008) w Republice Czeskiej (1999-2001, 2007-2008) w Stanach Zjednoczonych (2006, 2007, 2014 i 2016)  oraz w Anglii (2008 i 2015). W 2008 roku przeprowadziła wykłady i warsztaty chóralne w Australii , w 2009 w Szkocji, w 2013  w Meksyku oraz w Hiszpanii (2014 i 2015).

W 1981 roku założyła  w Murowanej Goślinie Chór Dziewczęcy „Canzona”, a w 2001 roku  Żeński Chór „Canzona-Absolwent”. Aktualnie prowadzi zespół żeński, natomiast nad chórem dziewczęcym oraz zespołem Canzona Kameralna, prowadzonym przez Adriannę Wtorkowską-Kubińską, sprawuje opiekę artystyczną  i merytoryczną. Z chórami „Canzona” koncertowała w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Holandii, Szwecji, Rosji, Republice Czeskiej na Słowacji na Węgrzech, Litwie, w Finlandii, Austrii, na Ukrainie, Anglii, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii i Grecji.

Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie, którego coroczna edycja odbywa się od 2007 roku.

Gości jako wykładowca na licznych seminariach dla wokalistów,  nauczycieli i dyrygentów chóralnych w Polsce i poza granicami. Prowadzi też warsztaty wokalne zarówno dla chórów amatorskich jak i profesjonalnych, dziecięcych, młodzieżowych i akademickich, chłopięcych, żeńskich, męskich i mieszanych na terenie całej Polski.

dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

prof. Akademii Muzycznej w Gdańsku jest absolwentką dwóch wydziałów Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy: Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki (kierunek Teoria muzyki) ukończonego z wynikiem bardzo dobrym w 1995 r. oraz Wydziału Wychowania Muzycznego (w specjalności Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno – instrumentalnych w klasie dyrygentury prof. Henryka Wierzchonia) ukończonego z wynikiem bardzo dobrym w 1997 r.
W 2002 r. ukończyła z wyróżnieniem Studia Podyplomowe w zakresie Chórmistrzostwa na Wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej AM w Bydgoszczy.
W Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uzyskała w czerwcu 2005 roku stopień doktora a w grudniu 2012 roku doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura.
Od 2005 r. A. Grucza – Rogalska jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku (od 2016 na stanowisku profesora nadzwyczajnego). Prowadzi klasę dyrygentury chóralnej oraz zajęcia z przedmiotów: Czytanie partytur, Metodyka i dydaktyka prowadzenia zespołów chóralnych z literaturą, Seminarium pracy licencjackiej, Analiza form chóralnych a cappella. Jest promotorem oraz recenzentem prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich a także recenzentem w przewodach habilitacyjnych. Od 01.10.2016 r. pełni funkcję kierownika Katedry Pedagogiki Muzyki.
Od 1994 r. jest nauczycielem przedmiotów z zakresu teorii muzyki w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy. W latach 1999 – 2013 prowadziła w w/w szkole Chór Żeński, a od 2013 roku Chór Mieszany. Oba zespoły zdobyły kilkadziesiąt nagród na ogólnopolskich konkursach i festiwalach chóralnych oraz odniosły wiele sukcesów artystycznych zarówno na koncertach a cappella jak i podczas wykonań kilkunastu form wokalno – instrumentalnych z profesjonalnymi orkiestrami i dyrygentami symfonicznymi (m.in. T. Wojciechowskim, Sz. Kawallą, J. Swobodą, H. Wierzchoniem, D. Pavilionisem D. PavilionisemD. PavilionisemD. Pavilionisem D. Pavilionisem D. Pavilionisem D. Pavilionisem) we współpracy z Chórem Męskim Salezjańskiej Szkoły Muzycznej w Lutomiersku.
Od 2005 r. jest państwowym egzaminatorem egzaminu maturalnego z Historii muzyki. W grudniu 2006 r. uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.
W latach 1994 – 2006 była drugim dyrygentem, akompaniatorem i korepetytorem Katedralnego Chóru Chłopięco – Męskiego Pueri Cantores Thorunienses, z którym koncertowała w wielu miastach w Polsce i na świecie m.in. w USA, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Finlandii.
Jest zapraszana do prowadzenia warsztatów chórmistrzowskich i dyrygenckich oraz do udziału w pracach jury konkursów chóralnych w Polsce, m.in. Kartuskich Spotkań Chórów Szkół Muzycznych I stopnia Regionu Pomorskiego w Kartuzach, Wojewódzkiego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej w Gdańsku, Przeglądów Chórów Szkolnych uczestniczących w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Śpiewająca Polska w Gdańsku i Toruniu, Eliminacji Wojewódzkich Województwa Kujawsko- Pomorskiego Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych a cappella, Międzydiecezjalnego Festiwalu Pieśni i Piosenki Bożonarodzeniowej w Toruniu, Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Chełmnie, Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni w Chełmnie, Ogólnopolskiego Konkursu Chórów im. Św. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim, Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej Carmen Fidei w Osiu, Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych I i II st. Regionu Mazowieckiego w Siedlcach, Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkół Średnich w Kaliszu, Pomorskich Spotkań Chórów Szkół Muzycznych w Gdańsku, Ogólnopolskiego Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere w Gdańsku, Międzynarodowego Konkursu Chóralnego Muzyki Sakralnej Carmen Fidei w Łomży, Festiwalu Chóralnego Cantio Lodziensis w Łodzi oraz Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych Do Hymnu w 100.rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
W latach 2012-2017 pracowała w Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, w której prowadziła na Wydziale Nauk Społecznych i Filologicznych zajęcia z zakresu emisji głosu.
Współpracuje z redakcją Życia Muzycznego, Ruchu Muzycznego, Tygodnika Katolickiego Niedziela oraz lokalnej prasy, publikując recenzje i relacje z różnych wydarzeń artystycznych. Bierze udział jako referent w sesjach naukowych Akademii Muzycznych w Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi i Wrocławiu oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku i w Filii Poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu. Jest autorką ponad 30 publikacji. Jest współorganizatorką wielu wydarzeń artystycznych i naukowych w Bydgoszczy, Gdańsku i Toruniu. Od 2012 jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Romantycznego w Turznie, w którym jest współorganizatorką Ogólnopolskiego Pianistycznego Konkursu Chopinowskiego.
Za swoją pracę artystyczną i pedagogiczną nagradzana przez Dyrekcję i Radę Rodziców PZSM w Bydgoszczy, Fundację Viva Musica, Prezydenta i Radę Miasta Bydgoszczy, Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Rektora Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku oraz odznaczona Srebrną Odznaką Honorową PZCHiO, Medalem SPAK za kultywowanie tradycji narodowych i promowanie wartości patriotycznych oraz Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

dr Arkadiusz Wanat

Urodził się 1970 roku we Włocławku. Miłością do muzyki zaraził się w scholi „Kyrie” przy włocławskiej bazylice katedralnej WNMP, a podstawową wiedzę muzyczną zgłębiał w diecezjalnym Ośrodku Kształcenia Organistów, który w roku 1986 ukończył dyplomem I st. W roku 1992 rozpoczął naukę na studiach dziennych w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) na kierunku wychowanie muzyczne, gdzie swój warsztat dyrygencki szkolił u prof. Sylwestra Matczaka.

W latach 1996–1999 pobierał prywatne lekcje śpiewu u prof. Roberta Nakonecznego. W roku 2002 rozpoczął równolegle dwa kierunki studiów podyplomowych: podyplomowe studium emisji głosu oraz podyplomowe studium chórmistrzowskie na Wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, które ukończył w roku 2004 z wynikiem bardzo dobrym.

Uczestniczył w wielu sympozjach, warsztatach formach samokształcenia dla dyrygentów w kraju i zagranicą (m.in. w Legnicy, Bydgoszczy, Poznaniu, Amsterdamie). W latach 2000–2006 był chórzystą Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego, w tym czasie otrzymał Medal Uniwersytetu Gdańskiego oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska za osiągnięcia artystyczne chóru akademickiego.

W 2013 roku na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury.

W latach 1999–2000 od podstaw stworzył i prowadził chór w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Od 1 marca 2000 roku objął posady organisty w kościele WNMP Gwiazdy Morza w Sopocie, gdzie założył i prowadził chór mieszany „Pro Anima” oraz chór męski „Canticum Novum”. Od 26 czerwca 2003 r. zainicjował w parafii cykl Musica Sacra – co kilka miesięcy odbywały się koncerty różnych chórów i solistów (m.in. Chóru „Cantores Minores Gedanenses”, Chóru Uniwersytetu Gdańskiego, chóru „Pro Anima” czy chóru „Ganzianella” z Włoch).

Od września 2009 do sierpnia 2012 był dyrygentem Chóru Festiwalowego „Mundus Cantat” oraz współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Mundus Cantat. W roku 2011 otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu za wkład w rozwój kultury miasta.

Latem 2013 roku zorganizował cykl Wakacyjny Festiwal Muzyki Sakralnej w Sopocie. Był również inicjatorem i organizatorem I Festiwalu Wielkanocnej Pieśni Chóralnej w Sopocie (2014).

W okresie 2015–2018 wykładał w Wyższej Szkole Ateneum w Gdańsku. Uczestniczył w pracach rad artystycznych kilku konkursów chóralnych (m.in. Konkursu Pieśni Pasyjnej w Kielnie, Powiatowego Festiwalu Piosenki „Bursztynowe Klucze” w Pucku, VI Ogólnopolskiego Turnieju o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni w Chełmnie, Ogólnopolskiego Konkursu Chórów im. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim, Festiwalu Wielkanocnego w  Sopocie).