Kościół Garnizonowy p.w. św. Jerzego w Sopocie:

godz. 10.55 – uroczyste rozpoczęcie festiwalu – Wspólny śpiew Gaude Mater Polonia
11.00- 11.15 – Chorus Nepomucensis – Godziszewo
11.15-11.30 – Schola Gregoriańska Szkoły Muzycznej – Lutomiersk
11.30-11.45 – Cantores Novienses – Nowe
11.45-12.00 – Schola lednicka – Poznań
12.00-12.15 – Ramonci Model Concert Choir – Swietłogorsk

Kościół Chrystusowy w Sopocie, Ul. Obr.Westerplatte 21:

16.00 – „Koncert Europejski” wszystkich uczestników
ok. 16.40 – ogłoszenie wyników, występ zdobywców grand prix