11:30   Uroczyste otwarcie Festiwalu

11:45   Przesłuchania konkursowe

13:15   Przerwa i obrady Jury

17:30   Koncert uczestników

18:30   Msza św. w intencji uczestników

19:15   Ogłoszenie werdyktu, koncert laureatów i zakończenie Festiwalu