salamon

dr hab. Iwona Wiśniewska – Salamon jest absolwentką Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. W latach 1990-1992r. kontynuowała naukę na Podyplomowym Studium Emisji Głosu, a w 1994-1996 na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
W 1991 roku stworzyła Chór Kameralny przy Akademii Rolniczej (od 2009 r. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie), który prowadzi do dziś. Zespół był wielokrotnie laureatem polskich i zagranicznych konkursów i festiwali chóralnych.
W 2004 roku  uzyskała tytuł  doktora sztuki muzycznej a w 2011 doktora habilitowanego sztuki muzycznej w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
Odznaczona Brązowym Medalem „Gloria Artis” za zasługi dla kultury polskiej i Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego „SIS QUI ES – Pro Publico Bono” oraz odznaką Gryfa Pomorskiego przyznawaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Ejszyszkach na Litwie i Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej, Międzynarodowych Muzycznych Zmagań Seniorów oraz Chórów Kameralnych „Sedina Cantat” w Szczecinie.
Wykładowca Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.


gorski

prof. zw. dr hab. Waldemar Górski – dyrygent i animator życia muzycznego. Absolwent wydziałów: Instrumentalnego i Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku. W r. 2000 uzyskał kwalifikacje I° w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych (dr sztuki muzycznej), a w 2006 r. stopień dr. hab. w dyscyplinie dyrygentura w Akademii Muzycznej w Krakowie. W roku 2011 uzyskał tytuł profesora sztuk muzycznych w wyniku postępowania prowadzonego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Zawodowo związany od początku z macierzystą Uczelnią w Gdańsku jako asystent, adiunkt, prof. nadzwyczajny, a od 2012 jako prof. zwyczajny. Pełnił funkcję  prodziekana, następnie dziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej,  Edukacji Artystycznej, Rytmiki  i Jazzu. Współpracował z wieloma chórami i orkiestrami koncertując w Polsce i w wielu krajach poza granicami, wielokrotnie zdobywając czołowe nagrody. Recenzent przewodów, postępowań i publikacji, promotor doktoratów. Juror konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.  Wielu jego absolwentów obecnie prowadzi bardzo bogatą działalność artystyczną, animacyjną i pedagogiczną.  Wielokrotnie odznaczany za działalność m. im. przez Prezydenta RP, przedstawicieli władz samorządowych i resortowych. Inicjator powołania prężnie działających stowarzyszeń chóralnych; od 2012 roku dyrektor artystyczny oddz. Gdańskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Redaktor naczelny czasopisma Sztuka / Kultura /Edukacja. Od 2016 roku kierownik Zakładu Doktoranckich Projektów Artystycznych w Instytucie Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od września 2017 roku pełni funkcję Kierownika Chóru i Dyrygenta Chóru Opery Bałtyckiej w Gdańsku.


kaczorowski

Przewodniczący Jury – dr hab. Robert Kaczorowski – w 1995 roku ukończył studia teologiczne w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. W 2002 roku ukończył studia na Wydziale Instrumentalnym w klasie organów prof. Bogusława Grabowskiego, zaś w 2004 roku – studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim w klasie śpiewu solowego prof. Piotra Kusiewicza w Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Doktorat sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej wokalistyka zdobył w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, zaś stopień doktora habilitowanego uzyskał w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
Kapłan Archidiecezji Gdańskiej, proboszcz parafii św. Mikołaja w Szemudzie.
W swoim dorobku artystycznym ma szereg koncertów zarówno jako organista (solista i akompaniator), jak i wokalista (w repertuarze oratoryjno-kantatowym).
Należy do Zespołu Księży Solistów Servi Domini Cantores, który tworzy pięciu kapłanów diecezjalnych i zakonnych, absolwentów wydziałów wokalnych polskich akademii muzycznych. Od momentu ukonstytuowania się zespołu pod koniec 2004 roku, artyści mają na swym koncie kilkadziesiąt koncertów we Francji, na Litwie oraz w znaczących ośrodkach muzycznych w Polsce podczas krajowych i międzynarodowych festiwali muzycznych. 14 lipca 2013 roku zespół uczestniczył w koncercie na Wałach Jasnogórskich w Częstochowie, który zgromadził kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy, a koncert – za pośrednictwem mediów katolickich – transmitowany był na cały świat.
Robert Kaczorowski współpracował z Filharmonią Bałtycką w Gdańsku (koncertował m.in. z Olgą Pasiecznik, Katarzyną Nowak-Stańczyk), z Zespołem Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis, Filharmonią Świętokrzyską w Kielcach, Filharmonią Szczecińską, Orkiestrą Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Orkiestrą Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku. Występuje w Polsce oraz za granicą (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, USA, Meksyk, Australia).
22 lipca 2008  roku w Bazylice Sacré-Coeur w Grenoble we Francji z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Szczecińskiej pod dyr. Zygmunta Rycherta brał udział w koncercie „La memoire plus forte que la mort”, gdzie wykonał „Stabat Mater” K. Szymanowskiego.
12 września 2008 roku w Bazylice Jasnogórskiej w Częstochowie z Orkiestrą Opery Śląskiej brał udział w Wielkim Międzynarodowym Koncercie pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z okazji 325. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej.
Brał udział w polskich i światowych prawykonaniach utworów:
– w czerwcu 2005 roku w Bazylice Mariackiej w Gdańsku wykonał „Requiem” Jeana Gilles, z Cappellą Gedanensis pod dyr. prof. Aliny Kowalskiej-Pińczak,
– w czerwcu 2011 roku w Kościele Świętego Krzyża w Gdańsku uczestniczył w wykonaniu Oratorium Gedymina Grubby „Santo Subito!” cz. I, zaś w kwietniu 2014 roku – „Sanctus” cz. II.
Pomysłodawca i organizator koncertów w Kaplicy Królewskiej w Gdańsku w ramach cykli: „Cztery pory roku w Kaplicy Królewskiej” oraz „Letnie koncerty w Kaplicy Królewskiej”. Do końca 2013 roku przeprowadził 76 takich koncertów.
Organizator koncertów w kościele w Szemudzie w ramach „Dni Muzyki Wokalno-Instrumentalnej”, podczas których występowali soliści z Polski i z zagranicy (m.in. Olga Procházková – sopran i František Šmíd – organy z Czech), wiele chórów (m.in. chór Politechniki Gdańskiej i chór mieszany „Cantores Veiherovienses”). 29 września 2013 roku w kościele w Szemudzie wykonana została „Msza Koronacyjna” K. 317 W.A. Mozarta, z udziałem solistów, połączonych chórów oraz Cappelli Gedanensis pod dyr. Arkadiusza Wanata.
Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Fundusz Promocji Twórczości) w 2013 roku w wydawnictwie Acte Préalable wydał pierwszą płytę z utworami religijnymi mało znanego polskiego kompozytora Ottona Mieczysława Żukowskiego (1867-1942), rozpoczynając w ten sposób serię „Opera omnia religiosa”. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaprosił m.in. takich artystów, jak: Katarzyna Dondalska – sopran, Ewa Marciniec – alt, Piotr Kusiewicz – tenor.
Autor monografii o Towarzystwie Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Gdańsku („Semper fidelis. O chórze Szymanowskiego z Gdańska”, cz. I – 2005, cz. II – 2010) oraz m.in. książek o tematyce religijnej („Jesteś jak kwitnące drzewo…” – 2002, „Ku dojrzałej wierze” – 2003, „W przestrzeni Słowa…” – 2013). W artykułach zajmuje się m.in. nazwanym przez siebie „fenomenem” mszy polskich na podstawie wydanego w 1871 roku w Pelplinie „Zbioru pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego”.
Wypromował 6 doktorów w dyscyplinie artystycznej wokalistyka. Recenzent w przewodach habilitacyjnych na zlecenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.


 

awanat

dr Arkadiusz Wanat – urodził się 1970 roku we Włocławku. Miłością do muzyki zaraził się w scholi „Kyrie” przy włocławskiej bazylice katedralnej WNMP, a podstawową wiedzę muzyczną zgłębiał w diecezjalnym Ośrodku Kształcenia Organistów, który w roku 1986 ukończył dyplomem I st. W roku 1992 rozpoczął naukę na studiach dziennych w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) na kierunku wychowanie muzyczne, gdzie swój warsztat dyrygencki szkolił u prof. Sylwestra Matczaka.

W latach 1996–1999 pobierał prywatne lekcje śpiewu u prof. Roberta Nakonecznego. W roku 2002 rozpoczął równolegle dwa kierunki studiów podyplomowych: podyplomowe studium emisji głosu oraz podyplomowe studium chórmistrzowskie na Wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, które ukończył w roku 2004 z wynikiem bardzo dobrym.

Uczestniczył w wielu sympozjach, warsztatach formach samokształcenia dla dyrygentów w kraju i zagranicą (m.in. w Legnicy, Bydgoszczy, Poznaniu, Amsterdamie). W latach 2000–2006 był chórzystą Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego, w tym czasie otrzymał Medal Uniwersytetu Gdańskiego oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska za osiągnięcia artystyczne chóru akademickiego.

W 2013 roku na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury.

W latach 1999–2000 od podstaw stworzył i prowadził chór w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Od 1 marca 2000 roku objął posady organisty w kościele WNMP Gwiazdy Morza w Sopocie, gdzie założył i prowadził chór mieszany „Pro Anima” oraz chór męski „Canticum Novum”. Od 26 czerwca 2003 r. zainicjował w parafii cykl Musica Sacra – co kilka miesięcy odbywały się koncerty różnych chórów i solistów (m.in. Chóru „Cantores Minores Gedanenses”, Chóru Uniwersytetu Gdańskiego, chóru „Pro Anima” czy chóru „Ganzianella” z Włoch).

Od września 2009 do sierpnia 2012 był dyrygentem Chóru Festiwalowego „Mundus Cantat” oraz współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Mundus Cantat. W roku 2011 otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu za wkład w rozwój kultury miasta.

Latem 2013 roku zorganizował cykl Wakacyjny Festiwal Muzyki Sakralnej w Sopocie. Był również inicjatorem i organizatorem I Festiwalu Wielkanocnej Pieśni Chóralnej w Sopocie (2014).

W okresie 2015–2018 wykładał w Wyższej Szkole Ateneum w Gdańsku. Uczestniczył w pracach rad artystycznych kilku konkursów chóralnych (m.in. Konkursu Pieśni Pasyjnej w Kielnie, Powiatowego Festiwalu Piosenki „Bursztynowe Klucze” w Pucku, VI Ogólnopolskiego Turnieju o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni w Chełmnie, Ogólnopolskiego Konkursu Chórów im. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim, Festiwalu Wielkanocnego w  Sopocie).