Z radością informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia I konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2023 roku, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, edukacji, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony środowiska, działań polityki społecznej oraz sport, projekt Fundacji CONTINUO pn. „Sopocki Chór Kameralny CONTINUO dla Sopocian” otrzymał dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł. Bardzo się cieszymy, że dzięki temu możemy kontynuować nasze spotkania z naszą kochaną sopocką (i nie tylko) Publicznością.

Serdecznie dziękujemy Miastu Sopotowi, a szczególnie p. Prezydentowi Jackowi Karnowskiemu oraz p. Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu UM Justynie Mazur-Dziadkiewicz za mecenat – pośrednio – sprawowany nad naszym chórem. Bez tego wsparcia trudno byłoby nam działać. Zabieramy się do pracy!

https://bip.sopot.pl/a,21707,zarzadzenia-nr-17282022-prezydenta-miasta-sopotu-z-dnia-30-grudnia-2022-roku-w-sprawie-rozstrzygniec.html